Objevte způsoby, jak využít well-being ve vašem businessu

Program „Well-being“

Každý zaměstnanec čelí stresu v práci i doma, to může být pro vaši firmu skutečným problémem. Se správnou podporou v oblasti well-beingu a odolnosti vůči stresu však můžete svým zaměstnancům pomoci tyto problémy překonat.

Slogan

Výzvy Well-beingu a odolnosti vůči stresu, kterým čelíte

Náš program Well-being a odolnost vůči stresu využijete, pokud vaše organizace:

 • chápe potřebu angažované a odolné pracovní síly.
 • je v průběhu transformace a chcete zajistit, aby vaši lidé zvládli změnu s lehkostí.
 • chce snížit náklady spojené se stresovými faktory.
 • chce podpořit zaměstnance, aby zůstali odolní vůči stresorům.
 • chápe souvislost mezi výkonem na pracovišti a wellbeingem.
 • chápe, že pozitivní a angažovaní zaměstnanci jsou základem každé úspěšné organizace.

Jak Vám pomůžeme

Náš koncept pomůže vaší organizaci změnit reaktivní přístup ke zvládání problémů na proaktivní povědomí o well-beingu. Well-being zahrnuje pozitivní sebepojetí a sebeúctu. Odolnost, která přímo souvisí s well-beingem znamená schopnost vyrovnat se s novými situacemi a přizpůsobit se jim.
Program vychází ze zjištěných poznatků o stresorech vašich zaměstnanců a mění je v reaktivní semináře pro ostatní lidi ve vaší organizaci. Při zavádění kultury well-beingu do praxe zohledňuje různé potřeby pracovníků.

Prvky programu Well-beingu a odolnosti vůči stresu

Průzkum

Zkoumání potřeb lidí a stavu organizace

Centrum podpory

Zřízení kontaktních linek pro lidi s rozsáhlou interní komunikací

Pomoc jednotlivcům

Odborná pomoc zaměstnancům při individuálním zvládání jejich problémů.

Tématické workshopy

Proaktivní budování povědomí o problematice v rámci organizace.

Koučovací sezení

Manažerská sezení pro vedoucí týmů zaměřená na budování odolnosti týmu

Proč Assessment Systems?

 • Zavádíme mezinárodní standardy kvality
 • Využíváme panel mezinárodních odborníků
 • Máme glokální přístup
 • Objektivní zjištění měníme v proaktivní poznatky
 • Identifikujeme kritické organizační stresory
 • Podporujeme jednotlivce na všech organizačních úrovních
 • Klademe větší důraz na kulturní změny
 • Máme 20 let mezinárodních zkušeností
Využijte well-being zaměstnanců jako klíčovou hnací sílu hodnoty vašeho podniku!
Kontaktujte nás