Asystems 360° zpětná vazba

Co je Asystems 360° zpětná vazba?

360°zpětná vazba je systematický a účinný nástroj určený k osobnostnímu rozvoji. Zpětná vazba je zaměřená na chování na pracovišti, resp. na konkrétní dovednosti a schopnosti. Na základě výsledků může být vytvořen plán osobního rozvoje. Jedno z možných využití 360°zpětné vazby je totiž identifikace silných a slabých stránek, což může posloužit jako startovní bod pro zlepšení pracovního výkonu.

 • Lepší pracovní výkonnost klíčových zaměstnanců přivede celou společnost k úspěchu
 • Výkonnější zaměstnanci přinesou firmě konkurenční výhody
 • Spolu s rostoucí motivací bude klesat fluktuace klíčových zaměstnanců
 • Otestovaný se dozví, jak ostatní (kolegové, nadřízení, podřízení a externí či interní zákazníci) v práci vnímají jeho schopnosti a dovednosti
 • Otestovaný bude s to identifikovat své oblasti k rozvoji
 • Zajistí akční plán s rozvojovými cíli a strategiemi

Proč AS 360° zpětná vazba?

 • Oblasti rozvoje budou lépe zmapovány
 • Zajišťuje novou důležitou dimenzi pro rozpoznání potenciálních talentů
 • Napomáhá hodnocení a přeměření rozvojového procesu
 • Se 360° tréninkovým programem může být měřena a hodnocena pracovní efektivita
 • Napomáhá k rozvoji týmů pomocí zmapování hlavních rozvojových oblastí
 • Zajišťuje hlubší sebeuvědomění

JAK ASYSTEMS 360° ZPĚTNÁ VAZBA POMŮŽE VAŠÍ SPOLEČNOSTI NEBO ORGANIZACI?

ZMAPOVÁNÍ POTENCIÁLU/REPUTACE

V 360° zpětné vazbě vstupní informace přichází z mnoha stran (od nadřízených, kolegů, podřízených nebo interních a externích zákazníků), jsou strukturované a spolu s relevantními schopnostmi nám pomáhají zmapovat potenciál spolupracovníka a kromě toho využít výsledky v rámci Talent management programu.

IDENTIFIKACE OBLASTÍ K ROZVOJI U JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍKŮ I CELÝCH ORGANIZACÍ

360° zpětná vazba je jednou z nejlepších metod, které nám umožňují lépe porozumět rozvojovým potřebám jednotlivců i celé korporace.

MĚŘENÍ ÚČINNOSTI ROZVOJOVÉHO PROGRAMU

360° zpětná vazba je pravděpodobně jediným validním nástrojem k měření účinnosti našeho rozvojového programu.  360° hodnocení je uskutečněno ve dvou různých časových obdobích, díky čemuž je možné pozorovat účinnost individuálního a týmového rozvoje mezi těmito obdobími.

ZVYŠUJE SPOKOJENOST S VÝSLEDKY A SE JMENOVANÝMI TALENTY

Zajišťuje vyváženou zpětnou vazbu od rozdílných členů organizace, díky čemuž jsou výsledky zpětné vazby všemi vysoce přijímané.

NAPOMÁHÁ K VYBUDOVÁNÍ A ROZVOJI VÝKONĚJŠÍCH TÝMŮ

Napomáhá členům týmů navzájem efektivněji spolupracovat. Vzhledem k tomu, že zaměstnanci většinou navzájem znají svůj výkon lépe než jejich nařízení, 360°zpětná vazba zvyšuje vzájemnou odpovědnost.

DŮLEŽITÝ VKLAD PRO HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Je velice důležité výsledky 360° zpětné vazby kombinovat s hodnocením pracovního výkonu. To nám zajistí více informací než pouhá data mapující pracovní výkon. Navíc získáme přesné výsledky především proto, že reputace získaná na základně 360°zpětné vazby sestává z informací přicházejících z mnoha stran.

1

90%

9 Z 10 KLIENTŮ VYŽADUJE INKORPORACI JEJICH KOMPETENČNÍCH MODELŮ DO 360°ZPĚTNÉ VAZBY

2

80%

8 Z 10 KLIENTŮ VYŽADUJE PŘIPRAVENÍ VÍCEJAZYČNÉ VERZE 360° ZPĚTNÉ VAZBY

3

60%

6 Z 10 KLIENTŮ VYŽADUJE INDIVIDUÁLNÍ ZPĚTNOU VAZBU A PŘÍPRAVU INDIVIDUÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO PLÁNUNáš přístup je zaměřen na klienta: Do 360° zpětné vazby zahrneme i Váš kompetenční model spolu s hodnotící škálou a personalizujeme Vám zasílané emaily.

Jsme připraveni poskytnout vám vícejazyčnou verzi: Naši klienti často vyžadují přípravu více jazyčného 360° projektu, což je díky Asystems 360°platformě snadno proveditelné.

Vaše data jsou u nás v bezpečí: Náš systém byl vybaven stejnými preventivními opatřeními, jako se používají v bankách. Proto se nemusíte bát, že se nám vaše data ztratí nebo se do nich někdo nenabourá. Přístup k nim mají jen lidé s potřebným oprávněním.

Naše služby nekončí výslednými zprávami: Klademe důraz na poskytnutí zpětné vazby testovaným a při práci s nimi si zakládáme na individuálním přístupu. Naši konzultanti jsou koučové, kteří vašim manažerům pomohou vytvořit individuální akční plán a s výsledky doporučených metod efektivně nakládat.

Zjistěte víc!
Kontaktujte nás

Related posts