Behavioral Event Interview

Co je behavioral event interview?

Behavioral Event Interview (BEI) je strukturovaná forma rozhovoru, kterou lze nejčastěji využít v procesu výběru zaměstnanců. Je zaměřena na zjišťování informací o chování jedince v minulosti, přičemž vychází z prokázaného faktu, že nejlepším ukazatelem budoucího chování a výkonu na pracovní pozici je chování minulé. Tazatel klade otevřené otázky a mapuje chování kandidáta či hodnoceného zaměstnance v situacích, kdy musel prokázat kompetence klíčové pro úspěšný výkon na pracovní pozici. Struktura BEI je definována modelem STAR: „S“ – situation, „T“ – task, „A“ – action, „R“ – result.

KDY POUŽÍVAT BEHAVIORAL EVENT INTERVIEW?

Behavioral Event Interview mohou využívat jak personalisté, tak manažeři. Slouží k získávání informací, na jejichž základě lze posuzovat a hodnotit kandidáta či zaměstnance a stanovovat prognózy ve smyslu zvládání klíčových kompetencí pro danou pracovní pozici. Proto BEI představuje velmi účinný nástroj při výběru a hodnocení zaměstnanců. Lze jej efektivně použít při fúzích, restrukturalizaci společnosti či outplacementu.

CO  VÁM  MŮŽEME NABÍDNOUT V RÁMCI BEHAVIORAL EVENT INTERVIEW?

Oslovily Vás přínosy rozhovoru zaměřeného na kompetence BEI? Chcete této metody využívat? Naučíme Vás, jak se na BEI připravit, jak ho vést, jak si efektivněji dělat poznámky a jak na jejich základě ještě lépe posoudit a ohodnotit kandidáta. Můžeme Vám připravit trénink na míru podle Vašich individuálních potřeb a stupně pokročilosti účastníků, nebo se můžete zúčastnit tréninku otevřeného a sdílet své zkušenosti s lidmi z jiných společností.

Chcete posoudit a ohodnotit kandidáta resp. využít metody BEI a nemáte proškoleného člověka či časovou kapacitu? Rozhovory vedené metodou BEI pro Vás zrealizujeme. Zpracujeme seznam kompetencí důležitých pro výkon na dané pracovní pozici, připravíme BEI otázky, povedeme rozhovor a Vám dodáme písemné výstupní zprávy obsahující doporučení.

Chcete ve firmě standardizovat výběrové rozhovory a nevíte jak? Připravíme pro Vás seznam kompetencí, popíšeme je v rovině chování a připravíme BEI otázky ke každé z nich. Pomůžeme Vám rovněž nastavit hodnotící kritéria a popsat hodnotící škály v rovině pozorovatelného chování.

Jak pomůže Behavioral Event Interview vaší společnosti?

  • Získáte objektivní, spravedlivý a spolehlivý nástroj pro posuzování a srovnávání kandidátů či  zaměstnanců.
  • Identifikujete nejvhodnějšího kandidáta na pracovní pozici.Identifikujete nejvhodnějšího zaměstnance s pohledem na specifika firemní kultury.
  • Získáte informace, které lze dále klasifikovat a hodnotit (např. s využitím hodnoticí škály).
  • Nastavíte si jasná kritéria výběru či hodnocení zaměstnanců.Omezíte subjektivitu hodnocení.
  • Stanovíte si spolehlivá očekávání ohledně budoucího výkonu zaměstnance.
Chcete vědět víc?
Kontaktujte nás

Related posts