Kompetenční model

Slogan

Co je kompetenční model?

Kompetenční model patří mezi stěžejní nástroje řízení lidí ve firmách (řízení dle kompetencí MBC). Jedná se o uspořádaný a ucelený výčet kompetencí – způsobilostí vykonávat činnosti spojené s danou pozicí ve firmě. Kompetenční model účinně propojuje popis pracovní pozice (job description) s firemními hodnotami a naši klienti ho využívají především pro procesy výběru, rozvoje a hodnocení (případně odměňování) zaměstnanců.

Chcete vědět víc?
Kontaktujte nás

Jak kompetenční model pomůže vaší společnosti a zaměstnancům?

  • Získáte účinný nástroj pro výběr, rozvoj a hodnocení zaměstnanců.
  • Budete moci spolehlivěji vybírat své budoucí zaměstnance a cíleněji rozvíjet a spravedlivěji a objektivněji hodnotit zaměstnance stávající.
  • Osvojíte si jednotný jazyk, jak uvažovat ve firmě o svých zaměstnancích.
  • Propojíte strategii firmy (cíle, vize a hodnoty firmy) se strategií vedení lidí.

Jaké kompetenční modely nabízíme?

Specifické: Kompetenční model vytvoříme na míru Vaší firmě i konkrétní pozici tak, aby plně respektoval specifika obou.

Stručné a srozumitelné: Naše kompetenční modely zahrnují podstatné aspekty činnosti na konkrétní pozici ve Vaší firmě, ale zároveň jsou poměrně stručné (obsahují maximálně 6-10 kompetencí). Kompetenční modely jsou definovány jednoduše a srozumitelně, což umožňuje efektivní sdílení jednotlivých kompetencí napříč firmou.

Otevřené: Kompetenční modely, které navrhneme, jsou vždy dostatečně otevřené úpravám a změnám.

Integrující: Při tvorbě kompetenčního modelu dokážeme propojit hodnoty firmy, její strategii a převládající činnosti ve firmě.

Popisné: Kompetenční modely zahrnují jednotlivé kompetence, popis jejich viditelných projevů v chování a jednotlivé úrovně těchto kompetencí s využitím škálovacího hodnocení nebo slovního popisu.

Komplexní: Při tvorbě kompetenčních modelů využíváme různé nástroje a postupy (např. Job Evaluation Tool, benchmarkové studie, strukturované dotazníky, workshopy a focus group).

Snadno aplikovatelné: Námi vytvořené kompetenční modely snadno aplikujete do svých interních procesů a využijete při návrhu dalších personálních nástrojů (výběrové a hodnotící rozhovory, Development Centra, 360˚ zpětné vazby, tréninkové a rozvojové programy).