U nás v Assessment Systems pro Vás máme připravenou širokou paletu metod a forem rozvojových programů. Podívejte se zde na rychlý výčet toho, co nabízíme, a kontaktujte nás!

Rozvoj a školení

Slogan

Tzv. měkké dovednosti, jsou to, co může naši kariéru urychlit anebo úplně zastavit. A to bez ohledu na naše IQ nebo expertízu. Měkké dovednosti jsou to, co žádný robot nenahradí, a jsou tím, co nám pomáhá překonávat problémy a krize. Proto jsou klíčové pro úspěch jakékoli firmy v dnešním dynamickém a rychle se měnícím světe.

Díky našim nástrojům pomáháme vám, našim klientům, objevit, co vaši zaměstnanci a leadeři potřebují s ohledem na strategické cíle firmy. Na základě těchto objevů pak pro vás naši konzultanti a lektoři designují vhodné školení a programy.


Naše rozvojové programy a školení stavíme na:

Expertíze a nejnovějších poznatcích z psychologie, sociologie, leadership teorií a výzkumů

Naší úspěšné zkušenosti z pozic ve strategickém managementu;

Praktickém přístupu zohledňujícím cíle a potřeby vaší firmy a vašeho podnikání

Interaktivním a zážitkovém přístupu, kde podporujeme vzájemné sdílení;
přístupu umožňujícím učit se a implementovat do praxe v průběhu delšího časového úseku a s využitím “blended” přístupu.

Součástí všech našich rozvojových aktivit je posílení schopnosti sebe-řízení, které staví na třech pilířích: Uvědomění, Odpovědnost a Sebedůvěra.

Sebe-řízení vnímáme také jako nutnou dovednost každého leadera.

Podpoříme vás také v dobách důležitých změn a kulturních transformací, a to díky našim programům jako jsou Leadership Academy, Team Efficiency Booster, Future Talent Program, Wellbeing, kde stavíme na dlouhodobém a „blended“ přístupu k rozvoji.


Pomůžeme vám rozvíjet strategicky klíčové dovednosti také skrze jednorázové rozvojové aktivity, od půl-denních až po více denní tréningy, ale třeba i formou webinářů, a to v těchto oblastech:

  • Osobní rozvoj
  • Mezilidské dovednosti
  • Vedení týmů
  • Dovednosti pro HR
Napište si o katalog všech školení. Napište nám pro více informací.
Kontaktujte nás