Tréninky a koučování

INDIVIDUÁLNÍ

MENTORING

Pojem mentoring je odvozen od postavy Mentora, který měl v Homérově Odyssee za úkol učit Odysseova syna Telemacha. Mentorování se stalo synonymem pro předávání zkušeností a jako takové je i v současnosti oblíbenou metodou rozvoje využívající příkladu a zkušeností obou zúčastněných stran. Nabízí možnost učit se a rozvíjet v oblastech, jež jsou v profesním životě skutečně potřebné.

Naši zkušení mentoři disponující zkušenostmi s managementem lokálních i mezinárodních firem a mohou být ideálním zdrojem podpory při objevování cest a prostředků vedoucích k Vašemu cíli.

KOUČOVÁNÍ

Koučování je účinná metoda rozvoje potenciálu klienta, jeho schopností, znalostí, dovedností a postojů. Cílem koučování je blaho a spokojenost koučovaného, za využití jeho vlastního potenciálu a zdrojů směrem k cílům a snům, kterých koučovaný touží dosáhnout.

Disponujeme týmem zkušených koučů s odpovídajícím vzděláním a psychologickým zázemím, kteří jsou schopni poskytnout služby na nejvyšší úrovni a to i v anglickém jazyce. Vedle individuálního koučování nabízíme i cennou možnost koučování týmu jako celku.

SKUPINOVÉ

SOFT SKILLS

Ze zkušenosti a dat z nastavování a ověřování tisíců kompetenčních profilů pro stovky pracovních pozic vyplývá, že ne všechny kompetence mají stejný vliv na úspěch v zaměstnání. Víme, jaké kompetence přináší největší hodnotu klíčovým zaměstnancům. Výsledkem je set 6 ucelených tréninkových témat, které by měli mít Vaši zaměstnanci zvládnuté:

 1. Strategické sebepoznání
 2. Motivace, Engagement, Empowerment
 3. Jednání s lidmi: Principy efektivní komunikace
 4. Strategické myšlení a kreativita
 5. Osobní efektivita a sebeřízení
 6. Umění facilitace a práce s týmy

Pro efektivní vzdělávání není důležitý jen kvalitní obsah, ale i přesně odpovídající forma. Jsou situace, kdy nelze klasický jednodenní trénink označit jako nejvhodnější formu rozvoje. Pokud si například nemůžete dovolit rozvoji lidí věnovat mnoho času a chcete je jen v krátkém čase „nachytřit“, zvolte raději půldenní intenzivní workshop, nebo individuální mentoring. Pokud jste si naopak jistí, že potřebujete docílit skutečné změny v chování svých lidí, pak zvolte kombinaci teoreticky koncipovaných workshopů a prakticky orientovaného individuálního koučování. Nebo ve Vaší společnosti dozrál čas pro přelomovou změnu v chování a postojích lidí a právě Vy se dáte se svými lidmi na cestu ucelené dlouhodobé rozvojové akademie.

LEADERSHIP SKILLS

Naše programy pro rozvoj leadershipu kombinují trénink kompetencí a prohlubování sebeuvědomění pomocí psychodiagnostiky.  V rámci tréninků je důraz kladen především na aktivitu účastníků, která je stimulována nejen různými lektorskými technikami, ale především zaměřením na individuální potřeby, schopnosti a očekávání, tak, aby byl program co nejefektivnější a získané poznatky uplatnitelné při každodenní práci. S využitím psychodiagnostiky a našeho analytického oddělení poskytujeme jak analýzu rozvojových potřeb, tak hodnocení efektivity programů.

Nabízíme výběr mnoha témat, mezi které patří např.:

 • Vytváření a vedení výkonných týmů
 • Vedení s vizí / strategické uvažování
 • Empowerment a motivace podřízených
 • Zpětná vazba a hodnocení výkonu
 • Koučovací přístup při vedení lidí

HR PROFESSIONAL SKILLS

V rámci speciálně zaměřených HR tréninků získáte možnost čerpat know-how mezinárodní poradenské firmy v těchto oblastech:

 • VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ
 • ROZVOJ ZAMÉSTNANCŮ
 • ANALYTICKÉ NÁSTROJE

HR tréninky jsou koncipovány tak, aby si účastníci na vlastní kůži vyzkoušeli vykládané principy, které později využijí v každodenní praxi. Jejich přidanou hodnotou je návratnost investice, která je zajištěna využitím rozšířených znalostí a kompetencí v rámci interních projektů.

SALES SKILLS

Snažíte se zaujmout nové klienty svými produkty a službami? Nebo potřebujete představit Váš nový plán před nadřízeným a Vašimi kolegy? Trénink obchodních dovedností se Vám bude hodit, ať už jste obchodníkem, nebo „jen“ zaměstnancem či manažerem pracující uvnitř firmy.

Chcete vědět víc?
Kontaktujte nás