Intelligent Team Report

Workforce Analytics

Co je Workforce Analytics?

Workforce Analytics kombinuje obchodníHR psychometrická data za účelem pomáhat manažerům činit lepší rozhodnutí v oblasti lidských zdrojů při výběru, umísťování, povyšování a rozvoji zaměstnanců s měřitelným dopadem na výkon organizace.

Co můžete zjistit pomocí Workforce Analytics?

Vhled do vztahů mezi chováním a charakteristikami zaměstnanců na straně jedné a obchodními a provozními záležitostmi (prodeje, nehody, retence, spokojenost zákazníků, čas strávený s klienty apod.) na straně druhé.

Popis behaviorálních trendů v organizaci – informace o organizační kultuře, o běžném každodenním chování jejích členů, o jejich stylech rozhodování, rozvojových potřebách a zdrojích apod.

Informace o zvláštnosetch jednotlivých zaměstnaců jako jsou jejich typické vzorce chování, motivátory, preferované týmové role, styly rozhodování a řešení problémů, relativní míra rizika opuštění organizace, potenciál k osvojení a vykazování vybraných kompetencí, osobnostní předpoklady pro úspěšný výkon na daném typu pracovní pozice apod.

Workforce Analytics pracuje s vašimi daty

Workforce Analytics je založen na vytěžování a analýze dat, které má Vaše organizace o svých vlastních zaměstnancích. Není potřeba, abyste měli k dispozice všechna data, se kterými Workforce Analytics pracuje, ale čím více těchto dat budete mít, tím větší je pravděpodobnost, že společně objevíme nějaké užitečné vztahy a souvislosti. Workforce Analytics dokáže pracovat s daty sestávajícími z jakékoli kombinace dvou ze tří klíčových informací o VÝKONU, REPUTACI a POTENCIÁLU. Výstupy mohou být využity k podpoře strategických organizačních plánů a iniciativ jako je post-fúzová integrace, digitální transformace anebo transformace efektivity.

Data se kterými Workforce Analytics pracuje

  • VÝKON (jakékoli klíčové ukazatele výkonnosti sledované ve Vaší organizaci)
  • REPUTACI (hodnocení nadřízeným a/nebo výstup z jakéhokoli nástroje na 360° zpětnou vazbu používaného ve Vaší organizaci)
  • POTENCIÁL (výstup z jakéhokoli relevantního psychometrického nástroje používaného ve Vaší organizaci)
  • HR & OBCHODNÍ DATA (typ pracovní pozice, počet měsíců v organizaci, počet absolvovaných školení, počet povýšení, počet nehod a přestupků, přesčasy, čas strávený s klienty, spokojenost zákazníků, ziskovost, hodnota poskytovaných bonusů apod.)
  • SOCIODEMOGRAFICKÁ DATA (pohlaví, věk, vzdělání, apod.)

Podívejte se, jak Workforce Analytics může pomáhat s rozhodováním v oblasti lidských zdrojů

Alice Talent
Potential, Reputation and Performance results
Suggestion

Jak Vám můžeme pomoci

UDRŽET

Bez ohledu na Vaše omezení jste uspěl/a a lidé to oceňují.

SLEDOVAT

Existuje důvod, proč neplníte výkonnostní standardy, ale lidem na tom nezáleží a mají Vás i přesto rádi.

TOLEROVAT

Vedete si nad očekávání dobře a jste výkonný/á, ale nikdo si toho nevšímá. Zapracujte na své reputaci.

NAHRADIT

Je asi vhodný čas na to, abyste se začal/a připravovat na další krok ve Vaší profesní kariéře.

POVÝŠIT

Máte skvělé dovednosti, jste velká hvězda a každý si je toho dobře vědom.

PODPOŘIT

Mohl/a byste být hvězda a každý o tom ví; pouze to musíte dokázat tím, že začnete být výkonnější.

OCHRÁNIT

Jste šikovný/á a výkonný/á, ale potřebujete lépe spolupracovat s lidmi okolo Vás.

ZATŘÁST

Můžete být dobrý/á, ale nikdo o tom neví, protože jste jim to ještě neukázal/a.

Jestliže máte zájem o naši službu Workforce Analytics, ujistěte se, že jste se seznámili se všemi jejími možnostmi v naší ukázkové zprávě. Pokud máte zájem o více informací ke zprávě Workforce Analytics, včetně její ceny, kontaktujte některou z našich lokálních poboček.
Kontaktujte nás