Update norem a FAQ

Slogan

Otázka: Co jsou to normy? Jak se používají?

Normy jsou soubory dat získaných od lidí, kteří absolvovali Hoganovy testy v předchozích několika letech. Tyto normy používáme k převodu hrubého skóru osoby na smysluplnější percentilové hodnoty, které nám říkají, jak si výsledek dané osoby stojí v porovnání s výsledky ostatních osob v populaci.

Například pokud má osoba percentilový skór 45, dosáhla stejného nebo vyššího skóru než 45 % osob v populaci.

S přechodem na čtyřbodovou škálu odpovědí bylo nutné vytvořit nový soubor dat, aby bylo možné získat odpovídající percentilové skóry. Tato data jsme začali shromažďovat v roce 2018 a nové normy byly dokončeny na konci roku 2022.

Otázka: Jak se změnilo skórování pro HPI a HDS a v čem je tento přístup ke skórování lepší?

HPI i HDS původně používaly dvoubodovou škálu odpovědí Souhlasím/Nesouhlasím. V září 2018 proběhla aktualizace na čtyřbodovou škálu odpovědí (Rozhodně souhlasím, Souhlasím, Nesouhlasím a Rozhodně nesouhlasím). Přechod na čtyřbodovou škálu odpovědí zvyšuje rozsah možných odpovědí, což účastníkům umožňuje zvolit přesnější odpovědi u jednotlivých položek. Tento přístup umožňuje citlivější skórování hlavních škál a subškál, což ještě zvyšuje stávající značnou výpovědní hodnotu testů.

Otázka: Jaké jsou výhody používání aktualizovaného skórování a norem?

Přechodem z dvoubodové na čtyřbodovou škálu odpovědí zvyšujeme přesnost, s níž můžeme měřit skóry hlavních škál a subškál. Představte si to jako přidání více dílků na teploměru nebo přidání milimetrů na pravítku.

Především očekáváme, že tato ještě lepší přesnost povede ke zlepšení zkušenosti se zpětnou vazbou a interpretací výsledků. Protože nyní dokážeme jednotlivé výsledky zachytit ještě jemněji, budou tak ještě trefnější, zejména na úrovni subškál.

Kromě toho má používání souvisejících aktualizovaných norem více výhod. Protože tyto normy vychází z nejnovějších dat, poskytují lepší zastoupení demografických skupin relevantních pro pracovní sféru, včetně věku, pohlaví, zaměstnání, odvětví a jazyka testování. Některé významné změny týkající se globálních (mezinárodních) norem jsou následující:

Zlepšilo se zastoupení pohlaví

Předchozí normy: 42 % žen/58 % mužů

Nové normy: 46 % žen/54 % mužů

Počet zahrnutých států se zvýšil o 11

Předchozí normy: 179

Nové normy: 190

Počet jazyků a dialektů zahrnutých v normě se zvýšil na 48, přičemž nově přibyla litevština, černohorština a slovinština

Otázka: Mám změnit způsob interpretace výsledků?

Nikoliv. Percentilový skór na hlavních škálách a počty „cihliček“ na subškálách můžete interpretovat úplně stejným způsobem jako dosud. Na primárních škálách ani konstruktech, které naše testování měří nebo předpovídá, se nic nemění.

Otázka: Kdy bude k dispozici nové skórování a normy?

Od 1. července 2023 budou nové normy k dispozici všem klientům.

Otázka: Jak mám začít používat nové skórování a normy?

Přechod na nové skórování a normy bude automatický, takže nebudete muset dělat nic.

Otázka: Jsou za používání nových norem účtovány dodatečné poplatky?

Nejsou. Přeskórování starších zpráv je možné vyžádat zdarma. Přeskórování je možné pouze u zpráv dokončených v září 2018 a později.

Otázka: Kde najdu další informace?

Váš konzultant vám může poskytnout další podrobnosti k aktualizovanému skórování a normám.