1. Preambule

Společnost Assessment Systems International a všechny společnosti náležející do skupiny společností (dále jako „ASI“) chápou, že je pro vás důležité, jakým způsobem jsou údaje o vás používány a sdíleny, a váží si vaší důvěry v to, že ASI bude tyto informace používat a sdílet pečlivě a rozumně. Jedním z cílů ASI je zabezpečení, dostupnost, zajištění důvěrné povahy a integrity zpracování všech získaných informací. Tato Politika ochrany soukromí se vztahuje na všechny online platformy ASI, včetně jejích komerčních webových stránek a aplikačních produktů, administrativních nástrojů, hodnotících portálů, výzkumů a stránek pro přihlášení k předplatnému. Tím, že navštívíte jakoukoli webovou stránku ASI, souhlasíte s pravidly stanovenými v této Politice ochrany soukromí.

 

2. Sbírání a používání informací

ASI získává informace od uživatelů v okamžiku, kdy si vytvoří svůj účet k webové stránce, žádají o výtisky publikací nebo o další informace o našich službách nebo pracovních příležitostech, nebo tehdy, kdy se uživatelé přihlašují na konference nebo jiné akce sponzorované ASI. V některých formulářích ASI pro registraci, přihlášení, nastavení účtu apod. se může objevit žádost o kontaktní informace uživatelů, o jedinečné osobní identifikátory, finanční informace, okruhy zájmů a/nebo demografické údaje. ASI může používat tyto údaje pro uzpůsobení uživatelské zkušenosti na webové stránce nebo - podle situace - pro posouzení žádostí o zaměstnání nebo kvalifikace pro získání pracovního poměru u ASI. Všechny vámi uvedené osobní informace, např. vaše jméno, adresa,          e-mailová adresa, telefonní číslo, okruhy zájmů atd. umožní, aby vám mohla ASI zasílat aktuální informace o dané službě nebo o jiných produktech a službách nabízených ASI, které by vás mohly zajímat. Tyto údaje neprodáme, nebudeme je sdílet, dělit se o ně ani je nezpřístupníme žádné třetí straně, můžeme je však sdělit třetím stranám, které naším jménem poskytují služby a musí mít k těmto údajům v souvislosti s těmito službami přístup. Během přihlašování k e-mailovému odběru novinek se v místech, kde od vás budeme požadovat informace, můžete rozhodnout pro možnost neodebírání našich sdělení. Můžete nás v každém případě kontaktovat i níže uvedenými způsoby.

 

3. E-mailové adresy

ASI může při přihlášení k předplatnému shromažďovat e-mailové adresy uživatelů, kteří si přejí dostávat e-mailová oznámení o publikacích a tiskových zprávách ohledně specifikovaných okruhů zájmů, a e-mailové adresy uživatelů, již nám zašlou e-mailovou zprávu nebo vyjádří zájem o naše služby či pracovní příležitost nebo se přihlásí na konference nebo jiné akce sponzorované ASI. Nebudeme však sdílet žádné e-mailové adresy se žádnou třetí stranou ani nebudeme zasílat nevyžádané e-maily na námi shromážděné e-mailové adresy, kromě výjimečných okolností dle ustanovení této politiky.

 

4. Cookies

ASI může na této webové stránce používat browser cookies pro sledování vaší návštěvy naší webové stránky. „Cookie“ je malé množství dat, která webový server pošle vašemu prohlížeči a uloží na pevný disk vašeho počítače. Díky cookies může ASI poskytovat kvalitnější a relevantnější zákaznickou zkušenost. Dále používání cookies umožňuje ASI zautomatizovat vstup do heslem chráněných sekcí webové stránky, takže kdykoli navštívíte naši webovou stránku, nemusíte opakovaně vkládat své heslo. Cookies též používáme proto, abychom zjistili, jaké sekce webové stránky jsou mezi našimi uživateli nejoblíbenější, a abychom hlouběji celkově porozuměli používání webové stránky ze strany uživatelů. Ve většině webových prohlížečů můžete z vašeho pevného disku cookies vymazat, nastavit blokování všech cookies nebo nechat zobrazit varování předtím, než budou cookies uloženy do vašeho počítače. Doporučujeme pročíst si pokyny k vašemu prohlížeči nebo v obrazovce nápovědi; získáte zde také více informací o těchto funkcích a o tom, jak je používat. Nezapomeňte, že pravděpodobně nebudete moci otevřít jisté sekce nebo funkcionality webové stránky, pokud váš prohlížeč nepovolí cookies.
Webové stránky ASI používají Google Analytics, což je služba webové analýzy poskytovaná společností Google, Inc. („Google“). Google Analytics používá „cookies“, tj. textové soubory umístěné do vašeho počítače, jež pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé používají stránku. Informace generované cookies o způsobu, jak používáte webovou stránku (včetně vaší IP adresy), Google převede a uloží na serverech ve Spojených státech. Google tyto informace využije pouze pro analyzování toho, jak webovou stránku používáte, k sestavování zpráv o aktivitě na webové stránce pro provozovatele webové stránky a k poskytování jiných služeb týkajících se aktivity na webové stránce a používání internetu. Google může též tyto informace poskytnout třetím stranám, bude-li to požadovat zákon, nebo jestliže budou tyto třetí strany zpracovávat informace pro Google. Google nebude spojovat vaše IP adresy s jinými daty v držení Google. Ve svém prohlížeči si můžete nastavit blokování cookies, upozorňujeme však, že v takovém případě nebudete pravděpodobně moci využívat funkčnost této webové stránky v plném rozsahu. Návštěvou této webové stránky dáváte souhlas s tím, že Google může zpracovávat údaje o vás způsobem a pro účely, jak je uvedeno výše.

 

5. Mezinárodní předávání informací

Vzhledem k tomu, že ASI je mezinárodní organizace, informace shromažďované na této webové stránce nebo jinak mohou být čas od času předávány mezi sídly nebo personálem ASI, včetně sídel mimo Evropský hospodářský prostor, a tato webová stránka může být zobrazena a hostována kdekoli na světě, včetně zemí, kde nejsou zavedeny zákony upravující používání a předávání osobně identifikovaných údajů. ASI splňuje požadavky všech předpisů EU týkající se osobních údajů a ujišťuje, že žádné osobní údaje našich uživatelů nebudou zaslány žádné třetí straně mimo skupinu společností ASI. Návštěvou webové stránky, uvedením informací na webové stránce nebo poskytnutím informací pro ASI jiným způsobem udílíte dobrovolný souhlas s předáváním a hostováním těchto informací v mezinárodním měřítku.

 

6. Bezpečnostní procesy

ASI má zavedeny technologické a provozní bezpečnostní procesy určené k ochraně osobně identifikovatelných informací před ztrátou, zneužitím, změnou nebo zničením. K vámi poskytnutým údajům má přístup pouze oprávněný personál a smluvní strany a tento přístup je omezen jejich potřebou tyto informace znát. Na každého zaměstnance a smluvní stranu mající přístup k osobně identifikovatelným informacím se vztahuje povinnost zachovat důvěrnou povahu těchto informací. Přestože podnikáme kroky všeobecně uznávané jako standard v oboru pro ochranu vašich osobně identifikovatelných informací, ASI nemůže zaručit, že vaše osobně identifikovatelné informace nebudou přístupné neoprávněným osobám.
ASI nenese odpovědnost za zásady ochrany soukromí ani za obsah webových stránek nenáležejících ASI, k nimž poskytujeme na této webové stránce odkazy.

 

7. Dodržování zákonů

ASI dodržuje požadavky všech příslušných zákonů a předpisů o ochraně soukromí. Může se stát, že ASI bude muset předat soudním orgánům osobní informace uživatelů nebo zákazníků bez výslovného souhlasu uživatele, a to na základě soudní obsílky či podobného soudního či správního příkazu doručeného ASI, nebo z titulu pravidel a předpisů jakékoli země, státu nebo jiné příslušné jurisdikce.  Dále jsme oprávněni sdělit osobní informace uživatelů našim dotčeným obchodním partnerům nebo soudním orgánům v případě porušení podmínek používání této webové stránky nebo porušení jakýchkoli omezení ohledně používání materiálů poskytovaných na webové stránce či prostřednictvím webové stránky.

 

8. Změna a/nebo vymazání informací

Máte právo požádat o přístup k osobně identifikovatelným informacím, které poskytnete nebo jste poskytli ASI prostřednictvím této webové stránky nebo jinak, též o opravu těchto informací, jejich aktualizaci a/nebo vymazání, podle situace. V tomto případě prosím postupujte podle pokynů na webové stránce v sekci, kde jste tyto informace uvedli nebo se registrovali či přihlásili k předplatnému, nebo nás případně kontaktujte.

 

9. Změny Politiky ochrany soukromí

ASI si vyhrazuje právo čas od času měnit podmínky Politiky ochrany soukromí tím, že zveřejní aktuální znění Politiky ochrany soukromí. Doporučujeme se pravidelně seznamovat s touto Politikou ochrany soukromí pro zjištění případných změn nebo aktualizací.

 

10. Používání webových stránek ASI
Váš přístup k webové stránce a její používání podléhají jistým podmínkám, shrnutým v dokumentu Podmínky.

 

11. Kontaktujte nás

Prosím kontaktujte nás, máte-li jakékoli otázky k této Politice ochrany soukromí nebo k získávání či používání informací ze strany ASI.