Determinační test

Hodnotí toleranci vůči reaktivnímu stresu a schopnost reagovat v situacích vystavení více různorodým podnětům.

Slogan

Determinační test

Autor: G. Schuhfried

Vezměte prosím na vědomí, že tento produkt lze používat pouze v případě, že máte základní licenci pro systém VTS 8.0.00 nebo vyšší.

Oblasti použití

Popis

Hodnotí toleranci vůči reaktivnímu stresu a schopnost reagovat v situacích vystavení více různorodým podnětům.

Determinační test (DT) je komplexní multistimulační reakční test zahrnující prezentaci jak barevných podnětů, tak akustických signálů, na které respondent reaguje stisknutím příslušných tlačítek na reakčním panelu odpovědí a také zmáčknutím pedálů. Stresový prvek DT vychází z potřeby udržovat nepřetržité, rychlé a proměnlivé reakce na rychle se měnící podněty. Vzhledem k tomu, že prezentace testu je adaptivní, každý jedinec může být konfrontován s podněty s frekvencí dostatečně vysokou, aby se dostal do situace, ve které je příliš vytížen a nemůže již provádět potřebné reakce. DT lze tedy použít ke zkoumání chování při různých úrovních psychofyzického stresu. Test se využívá při náboru na pozice s požadavky souvisejícími s bezpečností (hodnocení bezpečnosti), v rozvoji personálu, v klinické neuropsychologii, v dopravní psychologii a ve sportovní psychologii.

Úkol

Respondenti reagují co nejrychleji na optické nebo akustické podněty stisknutím příslušných tlačítek na reakčním panelu nebo pomocí pedálů.

Formy testu:

S1: Adaptivní standardní forma

S2: Adaptivní dlouhá forma

S3: Standardní formulář s časovým limitem (barvy, zvuky)

S4: Smíšený standardní formulář s časovým limitem a časovým limitem na položku

S5: Standardní formulář s časovým limitem na položku

S6: Standardní formulář s časovým limitem na položku (barvy)

Celková délka testu:

Cca. 6-15 minut, v závislosti na formě testu.

Dostupné jazykové verze:

čeština, slovenština, ukrajinština, maďarština, vietnamština, ruština

Stáhněte si ukázkový test zdarma!

Více informací o administraci, hodnocení a interpretaci naleznete v manuálu DT
ZDE