Jak motivovat svůj virtuální tým?

Většina z nás si už zvykla na práci na dálku: všichni jsme zřídili domácí kancelář, zvolili jsme vhodné nástroje ke komunikaci, sestavili jsme nový rozvrh a nastálo jsme se přihlásili k našim účtům, které umožňují videokonference. Všichni známe základní kroky k vytvoření efektivního pracovního prostředí pro virtuální týmovou práci. Čelíme však další překážce, a sice jak motivovat virtuální tým?

HRA

Pokud chcete, aby byl váš virtuální tým angažovaný, musíte pro ně udělat práci poutavou. Nejúčinnějším způsobem, jak motivovat virtuální tým, je umožnit jim experimentovat a řešit problémy, na kterých záleží. Tyto problémy nebudou stejné pro každý tým, ani nepůjdou zpočátku snadno rozpoznat. Proto je zapotřebí si položit správné otázky a objasnit, co odlišuje naši společnost od konkurence a jaké poselství se snažíme sdělit.

ÚČEL

Pokud člen týmu z celého srdce věří v to, na čem všichni společně pracují, bude motivace přirozená. Prvním krokem k připojení zaměstnanců k misi a vizi firmy je efektivní komunikace firemních hodnot. Při zadávání úkolů se ujistěte, že zaměstnanci poskytujete celkový obraz toho, jak jejich práce může posunout společnost vpřed a jak úspěch společnosti slouží misi. Nejlepšími pracovníky na dálku budou ti, kteří od počátku rozumí poslání společnosti, a kteří cítí závazek vůči svému týmu. Nejpřesvědčivější forma motivace je vždy ta vnitřní.

ZPĚTNÁ VAZBA

Leadeři musí nadále rozvíjet své dovednosti virtuálního vedení týmu tak, aby se každý člen týmu cítil ceněný a motivovaný. Největší chybou je domnívat se, že to, co motivuje mě, motivuje i tým. Avšak každý je jiný a hledá jiné motivátory. Koučování je klíčové pro rozvoj zaměstnanců a jejich potenciálu a pomáhá uspět virtuálním týmům. Pokud leadeři poskytují koučování pravidelně svým zaměstnancům, mohou identifikovat potenciální mezery a zaměřit se na zlepšení dovedností zaměstnanců. Koučování pomáhá rozvíjet důvěru se svými zaměstnanci, což vede k angažovanějšímu a motivovanějšímu virtuálnímu týmu.

POTENCIÁL

Jedním z nejlepších způsobů, jak motivovat členy virtuálního týmu k tomu, aby byli lepší v tom, co dělají, je poskytnout jim příležitost učit se a zlepšovat své dovednosti. Ve chvíli, kdy rozvíjejí nové dovednosti, mohou růst osobnostně i profesionálně. Využít celý jejich potenciál. Pomáhá uvědomění, že si jich vážíte a chcete jim pomoci dosáhnout růstu, který pro ně bude dlouhodobě přínosný. Přínos z toho bude mít i vaše společnost, protože zaměstnanci budou schopni lépe pracovat za neobvyklých podmínek.  

ODMĚNA

Pozitivní posílení může být skvělým způsobem, jak motivovat virtuální tým a udržet ho v angažovanosti, aby jeho členové mohli pokračovat ve výjimečné práci. Pokud zůstane dobrá práce bez povšimnutí, mohou se členové vašeho týmu cítit neviditelní a nedocenění. Pokud však uznáte jejich vynikající práci a prokážete za to své uznání, mohou se cítit více motivováni k tomu, aby pokračovali v poskytování stejné kvality práce. Pro kvalitní týmovou práci oceňování berte na vědomí. Poděkujte členům týmu za jejich přínos. Zaměstnancům to ukáže, že jejich tvrdá práce se vyplácí. Posílí se také uvědomění, že nepracují slepě a bez povšimnutí.

Leadeři mohou experimentovat a přizpůsobovat se, pokud zváží tyto kroky. Výsledkem pak bude plně angažovaný a motivovaný virtuální tým! Učiňte svým cílem dosáhnout vyšší úrovně růstu a produktivity jako virtuální tým než jako kancelářský tým. To je výzva, která může všem dodávat energii a chuť experimentovat dlouho poté, co bude tato krize za námi!