Stanou se online výběrová řízení novým standardem ?

Není třeba opakovat, jak současná pandemie ovlivnila a donutila podnikatelské komunity přejít na online platformy. Svět HR se nachází v úplně stejné situaci. Výběr lidí v oblasti HR se rychle vyvíjejí podle neustále měnících se potřeb trhu a současnému stavu společnosti. Ve skutečnosti se online nástroje pro výběr zaměstnanců objevovaly již dříve. Nyní však kvůli potřebám trhu je to aktuální téma a bude i do budoucna. Online výběr se stane novým standardem nejen díky jeho četným výhodám pro podnikání, jakou jsou úspory nákladů, generační změny i růst kvality. V tomto článku se budeme zabývat hlavními trendy v online náboru od juniorních až po vrcholově seniorní pozice.

UMĚLÁ INTELIGENCE A GAMIFIKACE V ONLINE VÝBĚRU

Věděli jste, že téměř 75 % nově příchozích zaměstnanců není vhodných pro svou novou pracovní pozici a organizační prostředí, dále tito lidé odcházejí ze zaměstnání po pouhých 6 měsících (zdroj) ? Ještě zásadnější je fakt, že každá chyba při výběru zaměstnanců stojí společnost přibližně 15 000USD.

Ještě zásadnější je fakt, že každá chyba při výběru zaměstnanců stojí společnost přibližně 15 000USD. Jsou tu však i dobré zprávy! V dnešní době začíná být spojení mezi HR, vědou a technologií stále silnější a silnější. Nejmodernější online výběrové technologie založené na umělé inteligenci nám umožňují zkrátit dobu náboru a navýšit kvalitu kandidátů díky přístupu založeném na údajích/datech. Sofistikované algoritmy pomáhají přiřadit externí kandidáty ke konkrétním pozicím ve společnosti na základě srovnávacích kritériích a profilům upravených dle potřeb zákazníka. Tyto zautomatizované nástroje pro online výběr nám umožní zvětšit objem kandidátů a současně zrychlit výběrové řízení. Za zmínku stojí některé nástroje založené na gamifikačních technologiích, které vytvářejí kandidátům pozitivní zkušenost. Používání takových nástrojů, může nesmírně pomoci s vytvořením dobré značky zaměstnavatele, která díky tomu vynikne mezi konkurenty (zdroj). Assessment Systems vyvinulo komplexní řešení, které kombinuje výhody psychometrických a IT technologií ve formě online Assessment center. Tato metodika online výběru zahrnuje praktické simulace určené k posouzení požadovaných kompetencí v prostředí, které je dynamické a co nejblíže podobné skutečnému podnikání. Gamifikace byla zavedena do Assessment center prostřednictvím online víceúčelové podnikové simulace. Je vysoce přizpůsobená zvoleným schopnostem a umožňuje nám pozorovat dovednosti kandidáta přímo v procesu, což zvyšuje jeho angažovanost a zapálenost. Při výběru lidí pro jakoukoli pracovní pozici či organizační úroveň se utváří jedinečný kandidátův zážitek/zkušenost se všemi prvky přesného a objektivního posouzení/hodnocení. Který následně slouží jako podklad k vašeho rozhodnutí.

VALIDITA A PŘEDVÍDATELNOST

Podle CIPD, mají klasické nástroje pro výběr zaměstnanců, jako jsou testy schopností a strukturované rozhovory, 50-60% prediktivní platnost. To znamená, že klasické metody mohou přinést určité výsledky v oblasti schopností, dovedností a znalostí, ale až ve 40% – 50% případech nemusí kandidát tyto vlastnosti v budoucnu vůbec prokázat. Hlavní výzvou každého výběrového řízení tedy může být: Prokáže uchazeč toto chování také v pracovní činnosti, jako tomu bylo během výběrového řízení? A jak rozlišit mezi skutečným chováním a sebeprezentací? Pro online výběr, by to mohl být docela obtížný úkol, zejména pro manažerské pozice. Klíč k jeho řešení však leží v desetiletích výzkumu psychometrie. Robert Hogan a jeho tým vytvořili metodu, která hodnotí reputaci a chování zaměstnanců pomocí testu ve formě anonymního průzkumu bez jakéhokoli sebehodnocení, které je obvykle přítomno v naprosté většině osobních inventářů.

Výsledkem je, že společnost dostane zprávu o osobních kvalitách uchazeče, jeho chování v krizových situacích a hodnotách. Navíc se celý proces děje online. Nejvyšší prediktivní validitu mají u Assessment center Hoganovy testy.