Vyhoření ke konci roku: Příznaky a řešení

Společnost Assessment Systems navázala spolupráci s jednou z předních a nejprestižnějších skupin společností v oblasti informačních a komunikačních technologií, aby navrhla a realizovala program rozvoje budoucích talentů. Náš klient v minulosti realizoval programy rozvoje talentů, ale tentokrát potřeboval přístup, který by odpovídal novým strategickým cílům budoucnosti.

U většiny z nás je nejrušnějším měsícem roku prosinec. Mnoho lidí si v tomto okamžiku uvědomuje, že je třeba do toho pořádně šlápnout, protože na splnění svých cílů pro rok 2020 mají už jen měsíc. Současně se jedná o obdobně rušné období v našem soukromém životě, kde se musíme připravit na Vánoce a potřebujeme dát všem členům naší rodiny dárky. Znáte alespoň jednu z těchto dvou situací?

Zima, chladné počasí a brzká tma jsou podhoubí pro špatnou náladu a ztěžují odolnost vůči problémům. Proto je pod neustálým tlakem na pracovišti i v soukromém životě obvyklejší podlehnout stavu vyhoření. Syndrom vyhoření je stav emocionálního, duševního a fyzického vyčerpání. Nastává, pokud je člověk vystaven dlouhodobému intenzivnímu stresu. A samotný prosinec je z výše zmíněných důvodů obrovskou stresovou bombou, nemluvě o dalších letošních okolnostech.

Syndrom vyhoření ve vztahu k životu jednotlivce ovlivňuje několik úrovní najednou. Neškodí jen jeho fyzickému zdraví, ale také duševnímu štěstí, vztahům a pracovnímu výkonu. To je důvod, proč je velmi důležité si vyhoření všimnout a zacházet s ním jako s vážným problémem včas, už při prvních příznacích.

Nejběžnější příznaky syndromu vyhoření

Vyčerpání:
Jasná známka syndromu vyhoření je pocit neustálé únavy, který se objevuje bez ohledu na normální dobu 6-7 hodin spánku.

Nedostatek motivace:
Když se ztratí vnitřní motivace a člověk už není nadšený ničím. To se může projevit ve formě těžkých ranních vstávání nebo v obtížně práci.

Snížený výkon a nespokojenost:
Náhlé zhoršení výkonu se také jeví jako jeden z hlavních příznaků syndromu vyhoření. Vykřičníkem mohou být také pocity neustálé nespokojenosti, ať už v práci nebo v soukromých situacích.

Negativní emoce:
Jejich přítomnost, neustálý pocit frustrace zesiluje, že se nic nepodaří, na skutcích nezáleží, všechno je neúčinné. Tento bod lze shrnout jako obecně pesimistický postoj.

Problémy v mezilidských vztazích:
Může mít dvě podoby, jednou je více konfliktních situací s ostatními (více hádek, více neshod), druhou je vyhýbání se sociálním vztahům, volba více osamělých aktivit.

Zanedbávání sebe sama a zdravotní problémy:
V případě syndromu vyhoření častěji propadáme nezdravému chování, jako je kouření, alkohol, rychlé občerstvení, nedostatečný příjem živin nebo deprivace spánku.

V důsledku negativních účinků vyhoření může chronický stres způsobit skutečné zdravotní problémy, jako jsou zažívací, kardiovaskulární problémy, deprese nebo obezita. Kvůli výše uvedeným závažným negativním účinkům stojí za to si to uvědomit a udělat to včas, abyste zabránili syndromu vyhoření, než bude v situaci bez možnosti návratu.

Kognitivní problémy: Pod vlivem stresu tělo ve stavu připravenosti směřuje pozornost k problému, aby bylo schopno rychle reagovat na hrozbu. Při dlouhodobém stresu se naše tělo může soustředit pouze na negativní hrozbu, takže bude obtížné vzít v úvahu cokoli jiného. V důsledku toho se zhoršuje schopnost rozhodovat a řešit problémy. Zapomnětlivost je jedním z nejjasnějších jevů kognitivního poškození.

Kroky k udržení rovnováhy

V pracovním prostředí je jako vedoucí a spolupracovník důležité, mít podpůrné sociální prostředí, které pomáhá udržet tým a jeho členy i v obtížných dobách. Světová zdravotnická organizace se snažila vyvinout řadu modelů pro porozumění a rozpoznání syndromu vyhoření a určila řadu oblastí, jejichž nerovnováha může vést k syndromu vyhoření.

Podle průzkumu jsou nejkritičtějšími oblastmi:

  • pocit kontroly nad prací,
  • přetížení,
  • odměna,
  • společenství,
  • spravedlnost a odchylka od základních hodnot.

Můžeme poskytnout účinnou pomoc udržováním rovnováhy v těchto oblastech. Jako lídr můžete dát zaměstnancům jejich vlastní svobodu a kontrolu nad prací, kterou dělají a to může mít velmi účinnou primární podporu. Dobře strukturovaná pozitivní a konstruktivní zpětná vazba může mít také energizující účinek, což zaprvé pomůže vybudovat silnější sebevědomí a zadruhé bude účinnější v práci. Tvorba spravedlivých a sdílených hodnot bude také udržitelné, pokud se zaměstnanec bude cítit oceňován a bude se schopen identifikovat s hodnotami společnosti. Bude také odolnější vůči výzvám, protože je bude moci použít jako zdroj v obtížnějších dobách.

Pokud je potřeba profesionální řešení, může vám pomoci program pomoci zaměstnancům (EAP). Služba poskytuje zaměstnancům jednoduchý přístup s psychologům, kteří jsou pro ně připraveni telefonicky nebo na emailu 24/7. Kromě pomoci, kterou poskytuje, služba podporuje a připravuje manažery a zaměstnance na hlubší rozpoznání syndromu vyhoření.