Máme tu čest být výhradním distributorem rakouské společnosti SCHUHFRIED v  České republice a na Slovensku. Společnost SCHUHFRIED byla založena v roce 1947 jako rodinný podnik, z něhož se postupně stal jeden z největších poskytovatelů psychodiagnostických nástrojů na světě.

Jako první na světě společnost SCHUHFRIED vyvinula digitální psychologický testovací systém Vienna Test System. Obsahuje více než 100 testových metod v mnoha jazycích a pokrývá tak širokou škálu měřitelných psychologických dimenzí. V kombinaci s programem CogniPlus pro trénink kognitivních funkcí umožňuje propojit psychologickou diagnostiku s rehabilitací.

Chcete vědět víc?
Kontaktujte nás

DALŠÍ SLUŽBY

Návrh testovacích baterií na míru
Vienna Test System (VTS) obsahuje desítky metod, a tak pokrývá širokou škálu výkonových a osobnostních dimenzí. Rádi Vám pomůžeme vybrat vhodné metody tak, aby byly časově úsporné a zároveň co nejlépe vyhovovaly cíli vašeho testování.


Školení k užívání produktů
Školení pro nové uživatele našich produktů není nezbytně nutné. Pokud však chcete systémy užívat co nejefektivněji, naši konzultanti pro vás rádi připraví školení na míru. Školení se mohou týkat jak technické, tak metodologické stránky.


Instalace u klienta
Systémy noví uživatelé zvládnou ve většině případů zprovoznit sami. V případě potřeby je možné provést instalaci systémů přímo u vás na počítači.


Vytváření norem z vašich dat
Většina metod využívá norem z reprezentativního vzorku populace, často jsou k dispozici normy podle věku, vzdělání, národnosti, atd. Pokud však systém používáte delší dobu a máte zájem své klienty porovnávat se specifickou skupinou, rádi spočítáme normy z Vašich dat a nahrajeme je do Vašich systémů.


Benchmarkové studie na základě vašich dat
Zajímá Vás např. jaké osobnostní rysy spojují vybodované řidiče? Benchmark je metoda, která je založena na statistické analýze dat z testování vašich klientů či zaměstnanců. Metoda funguje na principu srovnání úspěšných (či splňujících požadované kritérium) s neúspěšnými. Můžete tak nalézt mechanismus, který predikuje na základě vybraných osobnostních či výkonových dimenzí budoucí výkon Vašich klientů či zaměstnanců.


Tvorba hodnotících modulů na míru
Zvláštní modul Vienna Test System umožňuje porovnávat výsledky testovaných osob mezi sebou. Pomůžeme Vám specifikovat optimální profil kandidátů na základě Vašeho kompetenčního modelu. V testech se stanoví interval skórů a relativní důležitost testů, díky nimž systém dovede seřadit Vaše kandidáty podle výsledků celé testové baterie.


Odborné konzultace k výzkumným záměrům
Naše systémy se hojně používají i pro výzkumné účely. Rádi s Vámi zkonzultujeme výzkumný design, vhodný výběr metod a jejich použití pro Vaše výzkumné projekty.

Chcete-li se dozvědět více informací, neváhejte nás kontaktovat.

PSYCHODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ ASSESSMENT SYSTEMS

psychodiagnostika@asystems.as

+420 604 415 699