Průzkumy spokojenosti

Co jsou Průzkumy spokojenosti?

Průzkumy spokojenosti (Employee Satisfaction Surveys) Vám pomůže orientovat se v síti sociálních vztahů v organizaci. Jedná se o anonymní kvantitativní šetření mezi zaměstnanci mapující celkovou spokojenost zaměstnanců s prací a spokojenost s jednotlivými oblastmi pracovního prostředí. Spokojenost lze dobře měřit a s pomocí cílených doporučení a zásahů také ovlivňovat.

Jak průzkumy spokojenosti pomůžou Vaší společnosti a zaměstnancům?

 • Firmě poskytne komplexní přehled o tom, co její zaměstnanci hodnotí kladně nebo záporně v jednotlivých oblastech práce.
 • Zaměstnanci mají možnost vyjádřit se k důležitým aspektům své práce a sdělit, co je trápí.

Realizované šetření dále odkryje:

 • faktory, které spokojenost či nespokojenost ovlivňují,
 • odkryje včas rizika možné fluktuace zaměstnanců,
 • zjistí míru identifikace zaměstnanců s organizací, firmou,
 • odhalí úzká místa v komunikaci uvnitř firmy,
 • zmapuje pohled zaměstnanců na odměňování, případně na firemní zaměstnanecké programy,
 • zjistí, jak zaměstnanci subjektivně hodnotí své nadřízené.

Co je typické pro náš přístup?

 • Flexibilita s jakou reagujeme na Vaše požadavky. Umožníme Vám sledovat ty oblasti, které Vás trápí.
 • Důvěrné zacházení s informacemi.
 • Zajištění stoprocentní anonymity pro účastníky při sběru dat.

Jak průzkum probíhá?

 • Podrobně se seznámíme s prostředím firmy a představami managamentu.
 • Na základě těchto zkušeností sestavíme dotazník, jehož obsah budeme s Vámi konzultovat.
 • Provedeme distribuci a sběr vyplněných dotazníků přímo u Vás ve firmě.
 • Vyplněné dotazníky analyzujeme.
 • Připravíme pro Vás souhrnnou zprávu z výzkumu se všemi důležitými zjištěními včetně Executive Summary.
 • Výstupy Vám budeme prezentovat.
 • Dále budeme k dispozici pro případné konzultace při aplikaci zjištění do praxe.
Chcete vědět víc?
Kontaktujte nás