Hogan Authorised Distributor

Safe System

CO JE PROGRAM SAFESYSTEM™?

Bezpečnost začíná u vašich zaměstnanců

Strojírenství, doprava, ozbrojené síly, policie: v takovýchto odvětvích bychom neměli testovat estetické vnímání či kreativitu, ale nejdůležitější kritérium – bezpečnost. Je lepší testovat u zaměstnanců jejich přesnost či opatrnost přístupu a uvědomit si, že bezpečnost záleží na osobnosti zaměstnance spíše než na pozorovatelném chování. Místo měření tolerance monotónnosti či dovednosti udržet pozornost se jako vhodnější a praktičtější jeví testovat stabilní osobnostní charakteristiky. Program SafeSystem představuje jedinečné řešení pro zvýšení pracovní bezpečnosti, které vychází z poznatků psychologie práce a osobnosti.

Jaké jsou součásti programu Safe system?

Školení bezpečnosti může pomoci zaměstnancům být více v bezpečí, ale nesdělí, jak mohou jednotlivci přispět k bezpečnosti prostředí; dokonce i dlouhodobé bezpečnostní programy mají jen omezený úspěch. Tradiční bezpečnostní řešení se totiž zaměřují na procesy a systémy, ne na lidi. Program SafeSystem představuje odlišní přístup. Zaměřuje se na lidi jako na klíčový faktor pracovní bezpečnosti.

Program Hogan SafeSystem poskytuje řešení pro vytvoření a udržení kultury bezpečných pracovních postupů. Skládá se ze tří součástí:

Mapování bezpečné atmosféry SafeSystem poskytuje zpětnou vazbu o vnímání bezpečnosti na všech úrovních společnosti a poskytuje celkové skóre bezpečnosti ve společnosti.

Diagnostika bezpečné osobnosti SafeSystem, jehož výstupem je zpráva Bezpečnost posuzuje zaměstnance a uchazeče o zaměstnání vzhledem k šesti dimenzím bezpečného chování a poskytuje cenné informace pro vytvoření bezpečnějšího stylu práce. Zpráva Bezpečnost byla vytvořena na základě rozsáhlého výzkumu. Je jednoduchá a snadno pochopitelná a testuje pouze ty stránky osobnosti, které se prokazatelně vztahují k bezpečnému chování. Tyto vlastnosti jsou stabilní a umožňují nahlédnout na klíčové faktory podmiňující bezpečnost na pracovišti. Výsledky jsou proto mnohem spolehlivější než výsledky jiných měření. Následující dimenze byly identifikovány jako dimenze bezpečného chování:

  • Vzdorovitý – Poslušný
  • Úzkostný – Odolný
  • Přecitlivělý – Emočně vyrovnaný
  • Nesoustředěný – Pozorný
  • Lehkomyslný – Opatrný
  • Arogantní – Učenlivý

Koučovací program SafeSystem umožňuje vedení zaměstnanců na základě objektivní zpětné vazby, potřebné k vybudování a udržení kultury bezpečných pracovních postupů.

Jak to pomůže vaší společnosti a zaměstnancům?

Efektivní výběr a hodnocení: Výsledky programu SafeSystem přispějí k rozhodování při výběru zaměstnanců – kteří kandidáti jsou pro pozici kvalifikovaní z hlediska bezpečného chování. Program je užitečný rovněž pro hodnocení již stávajících zaměstnanců. V tomto případě se zjištění mohou použít jako nástroj pro výběr zaměstnanců, kteří by měli absolvovat bezpečnostní školení. Díky tomu budete schopni přesněji určit, kdo a v jaké oblasti bezpečného chování by se měl rozvíjet. Program SafeSystem také umožní finančně zefektivnit vzdělávání a školení zaměstnanců.

Snížení počtu nehod nebo krádeží: Nezáleží na tom, jaké poškození hrozí vaší společnosti, program SafeSystem odhalí slabiny i silné stránky vašich pracovníků. Prozkoumáme přístup vašich zaměstnanců k bezpečnosti a pomůžeme vám nastavit opatření, které povedou k minimalizaci rizik.

Hogan SafeSystems Reports

SafeSystems Report for selection
SafeSystems Report for development

Some of our clients who use Hogan Assessments

We use Hogan Personality Inventory, Hogan Development Survey and Motives, Values, Preferences Inventory to support our decisions as we believe the Hogan tests are valid and reliable tools which help us reduce cost and make hiring and development processes lean and fast.

Tesco

Delhaize Serbia has been using Hogan Assessment Systems tools in our everyday HR practice for selection and employee development purposes because it is a set of psychometric tools that is highly predictive and useful above all.

Delhaize Group

The unique approach of their advisory team, customization of the testing process and the use of Hogan tests and reports really made a great impression on us, and resulted in the adoption of effective hiring and HR development practices.

T-Mobile

We believe the Hogan tests are useful, valid and reliable tools. With the help of these reports we will improve our HR systems and processes. We appreciate the psychometric background of Hogan’s methods and use these tests in the selection of new employees or development of our staff.

Sanofi