Hogan Authorised Distributor

Certifikační školení v Hoganových metodách

Certifikací v Hoganových metodách získáte schopnost kvalitne interpretovat data, které Vám pomohou vyrešit výber talentu a problémy související s rozvojem a vedením.

Slogan

Mezinárodně platná certifikace v Hoganových metodách Vás naučí do hloubky interpretovat data z testu.

Cíle a přínosy školení

Po získání certifikace budete schopni:

 • Interpretovat všechny tři Hoganovy osobnostní dotazníky
 • Porozumět jedinečnosti Hoganova přístupu k měrení osobnosti
 • Analyzovat osobnostní profil pomocí Hoganových metod
 • Shrnout rozvojové oblasti osobnostního profilu
 • Prohloubit interpretační dovednosti
 • Provádět podrobnou interpretaci a analýzu výsledku
 • Propojovat výsledky testování s požadavky pracovní pozice
 • Využívat „best practices“ týkající se práce s jednotlivými metodami a jejich interpretací
 • Shrnout rozvojové oblasti konkrétního profilu
 • Poskytnout zpětnou vazbu z výsledků Hoganových metod

Zahrnuje mnoho cenných výhod pro každého účastníka

 • Bezplatné osobní hodnocení a hodinová zpětná vazba s Hogan koučem.
 • Bezplatné přihlášení ke všem třem hodnocením online (HPI, HDS a MVPI) a zasílání zpráv e-mailem.
 • Papírový výtisk knihy The Hogan Guide.
 • Osobní supervize interpretace výsledků Hogan.
 • Dva dny certifikace certifikovanými konzultanty, kteří mají několikaleté zkušenosti s administrací a interpretací hodnocení.

Zlepšuje interpretační dovednosti každého účastníka.

 • Účastníci provedou podrobnou interpretaci a analýzu výsledků hodnocení.
 • Účastníci se seznámí s osvědčenými postupy týkajícími se používání a interpretace hodnocení.
 • Úspěšné prokázání dovednosti interpretace dat a zpětné vazby povede k doloženému osvědčení o Hoganových inventářích.

Úspěšní účastníci budou mít možnost rozšířit své poradenské služby o znalosti inventářů a zpráv Hogan získaných během školení. Tuto příležitost mohou využít pro školení, koučování a organizační a skupinový rozvoj, ať už jako interní nebo externí konzultant.

CERTIFIKAČNÍ ŠKOLENÍ K HOGANOVÝM METODÁM 2023

Certifikační školení má vždy stejný obsah a rozsah (tedy pokrývá všechny 3 Hoganovy dotazníky), jednotlivé termíny se liší pouze ve formě školení: 3 dny (9.00 až 15.00) anebo 2 dny (9.00 až 18.00), osobně anebo online – tak, aby si účastníci mohli vybrat variantu, která jim nejlépe vyhovuje vzhledem k pracovnímu nasazení, dojíždění a podobně.

1

Datum

1. – 2.2.

28.2. – 2.3.

11. – 13.4.

15. – 17.5.

7. – 8.6.

14. – 15.6.

20. – 21.9.

11. – 12.10.

22. – 23.11.

2

Jazyk výuky

Čeština

Angličtina

Čeština

Čeština

Čeština

Čeština

Čeština

Angličtina

Čeština

3

Forma

2 dny, osobně

3 dny, online

3 dny, osobně

3 dny, online

2 dny, online

2 dny, osobně

2 dny, online

2 dny, osobně

2 dny, osobně

POKROČILÉ CERTIFIKAČNÍ ŠKOLENÍ V HOGANOVÝCH METODÁCH

Navazující školení pro všechny, kteří chtějí prohloubit svoje znalosti v Hoganových testech a naučit se něco nového

Pokročilé certifikační školení: Interpretace je určeno pro certifikované uživatele Hoganových metod, kteří za sebou mají různě dlouhou praxi s interpretací, chtějí prohloubit svoje dovednosti a naučit se něco nového. Školení je vhodné jak pro uživatele s kratší zkušeností, tak i pro zkušené znalce. Získáte praxi s komplexní interpretaci a osvojíte si nové znalosti, které zatím nebyly obsahem žádného oficiálního školení v Hoganových metodách. Díky tomu vytěžíte výsledky Hoganových metod opravdu na maximum.

Pokročilé certifikační školení: Zpětná vazba je určeno pro certifikované uživatele Hoganových metod, kteří se chtějí zdokonalit v poskytování efektivní zpětné vazby. Cílem školení je rozšíření Vaší expertízy: získáte praxi s propojováním škál napříč celým profilem – HPI, HDS, MVPI v různých kontextech, se kterými se můžete při poskytování zpětné vazby setkat.

1

Datum

22.3.

29.3.

12.7.

13.7.

5.10.

19.10.

2

Jazyk výuky

Čeština

Čeština

Angličtina

Angličtina

Čeština

Čeština

3

Typ pokročilého školení

Feedback

Interpretace

Feedback

Interpretace

Feedback

Interpretace

CERTIFIKAČNÍ ŠKOLENÍ HOGAN

V případě Vašeho zájmu kontaktujte, prosím, Lucii Sodomkovou.
lucie.sodomkova@asystems.as
+420 735 752 531

Registrace na certifikační školení
Registrujte se