Hogan Authorised Distributor

Certifikační školení v Hoganových metodách

Certifikací v Hoganových metodách získáte schopnost kvalitně interpretovat data, které Vám pomohou vyřešit výběr talentů a problémy související s rozvojem a vedením.

Slogan

Mezinárodně platná certifikace v Hoganových metodách Vás pomůže v následujících oblastech:
1

Nábor

Posouzení vhodnosti kandidátů vzhledem k požadavkům konkrétní pozice, organizační kultuře i výzvám spojených s leadershipem.

2

Zpětná vazba a rozvoj

Moderní přístup k rozvoji (nejen) leaderů založený na sebepoznání a tvorbě efektivních rozvojových plánů.

3

Talent management & nástupnictví

Identifikace a podpora talentů na základě jejich potenciálu, hodnot i rozvojových potřeb.

1

Optimalizace týmů

Rozpoznání silných stránek i slabin týmu a identifikace společných hodnot. Nastavení týmových rolí vzhledem k úkolům a projektům.

2

Koučování

Využití v individuálním koučování – začlenění rozvojových cílů do koučovacích sezení při zohlednění hodnot, motivace a potenciálu jednotlivce.

Jaké jsou výhody pro vaši organizaci?

 • Vyšší angažovanost zaměstnanců
 • Omezení fluktuace a odchodu talentů
 • Předvídání výkonnosti přispívá ke zvýšení zisku a příjmů
 • Zvýšení produktivity
 • Optimalizace a snížení nákladů na nábor
 • Vysoký výkon
 • Zvýšená spokojenost zákazníků
 • Snížení nehodovosti

Po absolvování certifikace Hogan budete schopni:

 • Interpretovat všechny tři Hoganovy osobnostní dotazníky
 • Zasadit výsledky Hoganových testů do kontextu konkrétních pozic a organizací
 • Porozumět jedinečnosti Hoganova přístupu k měření osobnosti a analyzovat osobnostní profil
 • Poskytnout efektivní zpětnou vazbu testovaným osobám
 • Tvořit individuální i týmové rozvojové plány
 • Stát se členem HOGAN CLUBU – inspirativní komunitní platformy pro uživatele Hoganových metod

Úspěšní účastníci budou mít možnost rozšířit své poradenské služby o znalosti inventářů a zpráv Hogan získaných během školení. Tuto příležitost mohou využít pro školení, koučování a organizační a skupinový rozvoj, ať už jako interní nebo externí konzultant.

Prohlédněte si také často kladené dotazy
ZDE

CERTIFIKAČNÍ ŠKOLENÍ K HOGANOVÝM METODÁM 2024

Certifikační školení má vždy stejný obsah a rozsah (tedy pokrývá všechny 3 Hoganovy dotazníky), jednotlivé termíny se liší pouze ve formě školení: 3 dny (9.00 až 15.00) anebo 2 dny (9.00 až 18.00), osobně anebo online – tak, aby si účastníci mohli vybrat variantu, která jim nejlépe vyhovuje vzhledem k pracovnímu nasazení, dojíždění a podobně.

1

Datum

7. – 8.2. 2024

11. – 13.3. 2024

22.- 24. 4. 2024

29. – 30.5. 2024

16. – 18.9. 2024

16. – 17. 10. 2024

25. – 27.11. 2024

 

9. – 10.4. 2024

18. – 19.6. + 25. – 26.6. 2024

5. – 8.11. 2024

2

Jazyk výuky

Čeština

Čeština

Čeština

Čeština

Čeština

Čeština

Čeština

 

English

English

English

3

Forma

2 dny, osobně

3 dny, osobně

3 dny, online

2 dny, osobně

3 dny, online

2 dny, osobně

3 dny, osobně

 

2 days, in person (in Prague)

4 days, online

4 days, online

JSTE CERTIFIKOVÁNI, ALE JE TO UŽ NĚJAKÝ TEN PÁTEK?

Pro Vás je tu HOGAN interpretační refresh cílený na absolventy certifikačního školení.

Je vhodný pro všechny, kdo si chtějí zopakovat interpretaci dotazníků HPI, HDS a MVPI. Máme pro Vás připravenou řadu kazuistik a praktických cvičení, při kterých se pod vedením zkušených lektorů osvěžíte význam škál a jejich kombinování – a k tomu se naučíte i něco nového.

Můžete si vybrat, jestli se zúčastníte osobně (u nás v Karlíně) anebo zvolíte termín pro online setkání. Workshop zahrnuje 8 výukových hodin (v osobní variantě jde o jedno celodenní setkání, online alternativa je rozdělená do 2 půldenních setkání).

1

Datum

18. 3. 2024

22. – 23. 5. 2024

2

Jazyk

Čeština

Čeština

3

Forma

1 den, osobně

2 dny, online

HOGAN ADVANCED CERTIFICATION WORKSHOPS

Follow-up training for those who want to deepen their knowledge in Hogan Assessments and learn something new.

The Hogan Advanced Interpretation Certification Workshop is designed for practitioners who are
certified to use Hogan’s core suite of assessments and want to gain deeper interpretive insights
from Hogan Assessment data. In this workshop, you will analyze themes and connect scales across
the Hogan profile. Skills acquired in this applied workshop will prepare you to analyze Hogan data
at a deeper level and extract maximum interpretive value from the scales and subscales of the
three core Hogan personality assessments.

The Hogan Advanced Feedback Certification Workshop is designed for practitioners who are certified to use Hogan’s core suite of assessments and want to receive more extensive instruction and practice delivering effective Hogan feedback. In this workshop, you will analyze themes and connect scales across the Hogan profile. Skills acquired in this experiential workshop will prepare you to deliver high-impact Hogan feedback for your organization.

1

Datum

6.3. 2024

17.4. 2024

23.10. 2024

13.11. 2024

2

Jazyk výuky

Čeština

Čeština

Čeština

Čeština

3

Typ pokročilého školení

Feedback

Interpretace

Feedback

Interpretace

CERTIFIKAČNÍ ŠKOLENÍ HOGAN

V případě Vašeho zájmu kontaktujte, prosím, Lucii Sodomkovou.
lucie.sodomkova@asystems.as
+420 735 752 531

Registrace na certifikační školení
Registrujte se