Hogan Authorised Distributor

Certifikační školení v Hoganových metodách

Certifikací v Hoganových metodách získáte schopnost kvalitně interpretovat data, které Vám pomohou vyřešit výběr talentů a problémy související s rozvojem a vedením.

Slogan

Mezinárodně platná certifikace v Hoganových metodách Vás pomůže v následujících oblastech:
1

Nábor

Posouzení vhodnosti kandidátů vzhledem k požadavkům konkrétní pozice, organizační kultuře i výzvám spojených s leadershipem.

2

Zpětná vazba a rozvoj

Moderní přístup k rozvoji (nejen) leaderů založený na sebepoznání a tvorbě efektivních rozvojových plánů.

3

Talent management & nástupnictví

Identifikace a podpora talentů na základě jejich potenciálu, hodnot i rozvojových potřeb.

1

Optimalizace týmů

Rozpoznání silných stránek i slabin týmu a identifikace společných hodnot. Nastavení týmových rolí vzhledem k úkolům a projektům.

2

Koučování

Využití v individuálním koučování – začlenění rozvojových cílů do koučovacích sezení při zohlednění hodnot, motivace a potenciálu jednotlivce.

Jaké jsou výhody pro vaši organizaci?

 • Vyšší angažovanost zaměstnanců
 • Omezení fluktuace a odchodu talentů
 • Předvídání výkonnosti přispívá ke zvýšení zisku a příjmů
 • Zvýšení produktivity
 • Optimalizace a snížení nákladů na nábor
 • Vysoký výkon
 • Zvýšená spokojenost zákazníků
 • Snížení nehodovosti

Po absolvování certifikace Hogan budete schopni:

 • Interpretovat všechny tři Hoganovy osobnostní dotazníky
 • Zasadit výsledky Hoganových testů do kontextu konkrétních pozic a organizací
 • Porozumět jedinečnosti Hoganova přístupu k měření osobnosti a analyzovat osobnostní profil
 • Poskytnout efektivní zpětnou vazbu testovaným osobám
 • Tvořit individuální i týmové rozvojové plány
 • Stát se členem HOGAN CLUBU – inspirativní komunitní platformy pro uživatele Hoganových metod

Úspěšní účastníci budou mít možnost rozšířit své poradenské služby o znalosti inventářů a zpráv Hogan získaných během školení. Tuto příležitost mohou využít pro školení, koučování a organizační a skupinový rozvoj, ať už jako interní nebo externí konzultant.

Prohlédněte si také často kladené dotazy
ZDE

CERTIFIKAČNÍ ŠKOLENÍ K HOGANOVÝM METODÁM 2023

Certifikační školení má vždy stejný obsah a rozsah (tedy pokrývá všechny 3 Hoganovy dotazníky), jednotlivé termíny se liší pouze ve formě školení: 3 dny (9.00 až 15.00) anebo 2 dny (9.00 až 18.00), osobně anebo online – tak, aby si účastníci mohli vybrat variantu, která jim nejlépe vyhovuje vzhledem k pracovnímu nasazení, dojíždění a podobně.

1

Datum

20. – 21.9.

10. – 13.10.

1. – 2.11.

6. – 7.12.

2

Jazyk výuky

Čeština

Angličtina

Čeština

Čeština

3

Forma

2 dny, online

4 dny, online

2 dny, osobně

2 dny, osobně

POKROČILÉ CERTIFIKAČNÍ ŠKOLENÍ V HOGANOVÝCH METODÁCH

Navazující školení pro všechny, kteří chtějí prohloubit svoje znalosti v Hoganových testech a naučit se něco nového

Pokročilé certifikační školení Interpretace je určeno pro certifikované uživatele Hoganových metod, kteří za sebou mají různě dlouhou praxi s interpretací, chtějí prohloubit svoje dovednosti a naučit se něco nového. Školení je vhodné jak pro uživatele s kratší zkušeností, tak i pro zkušené znalce. Získáte praxi s komplexní interpretaci a osvojíte si nové znalosti, které zatím nebyly obsahem žádného oficiálního školení v Hoganových metodách. Díky tomu vytěžíte výsledky Hoganových metod opravdu na maximum.

Pokročilé certifikační školení Zpětná vazba je určeno pro certifikované uživatele Hoganových metod, kteří se chtějí zdokonalit v poskytování efektivní zpětné vazby. Cílem školení je rozšíření Vaší expertízy. Získáte praxi s propojováním škál napříč celým profilem – HPI, HDS, MVPI v různých kontextech, se kterými se můžete při poskytování zpětné vazby setkat.

1

Datum

5.10.

19.10.

2

Jazyk výuky

Čeština

Čeština

3

Typ pokročilého školení

Feedback

Interpretace

CERTIFIKAČNÍ ŠKOLENÍ HOGAN

V případě Vašeho zájmu kontaktujte, prosím, Lucii Sodomkovou.
lucie.sodomkova@asystems.as
+420 735 752 531

Registrace na certifikační školení
Registrujte se