Reakční test

Hodnotí schopnost reagovat při prezentaci jednoduchých souborů podnětů. Reakční čas lze měřit jak pro reakce s jednoduchou volbou, tak pro reakce s více možnostmi, k dispozici jsou světelné a zvukové stimulační podněty s výběrem více barev, takže lze vytvořit různé stimulační soubory pro měření reakční doby.

Slogan

Reakční test

Autor: G. Schuhfried

Vezměte prosím na vědomí, že tento produkt lze používat pouze v případě, že máte základní licenci pro systém VTS 8.0.00 nebo vyšší.

Oblasti použití

Popis

Hodnotí schopnost reagovat při prezentaci jednoduchých souborů podnětů. Reakční čas lze měřit jak pro reakce s jednoduchou volbou, tak pro reakce s více možnostmi. K dispozici jsou světelné a zvukové stimulační podněty s výběrem červené, žluté nebo bílé barvy, takže lze vytvořit různé stimulační soubory pro měření reakční doby. Ty se v různých testovacích formách pohybují od prezentace jednotlivých stimulů až po simultánní nebo postupně prezentované kombinace stimulů. Použití tlačítka pro klidových stav a reakčního tlačítka umožňuje rozlišit reakční čas a čas motorického provedení úkonu.

Hlavní obory, ve kterých se měří reakční časy, jsou dopravní psychologie, personální psychologie (hodnocení bezpečnosti), sportovní psychologie a farmakopsychologie. V posledních letech se také zvýšilo využití měření reakční doby v neurologii, psychiatrii, rehabilitaci a pracovní medicíně.

Úkol

Respondenti reagují co nejrychleji na optické nebo akustické signály. To zahrnuje co nejrychlejší stisknutí nebo uvolnění tlačítka, když se objeví jednoduchý světelný signál (žluté nebo červené světlo), tón nebo kombinace dvou podnětů (žlutý a tónový naráz nebo žlutý a červený naráz).

Formy testu:

S1: Jednoduchá reakce, žlutá – reakce na kritický podnět

S2: Jednoduchá reakce, tón – reakce na kritický podnět

S3: Volba reakce, žlutá/tón – reakce na kombinaci kritických podnětů

S4: Volba reakce, žlutá/červená – reakce na kombinaci kritických podnětů

S5: Volba reakce, žlutá/tón, žlutá/červená – reakce na kombinaci kritických podnětů

S6: Jednoduchá reakce, bílá za monotónních podmínek

S7: Měření bdělosti – jednoduchá reakce, žlutá (s akustickým signálem)

S8: Měření bdělosti – jednoduchá reakce, tón (s optickým podnětem)

Celková délka testu:

Cca. 5-10 minut, v závislosti na formě testu.

Dostupné jazykové verze:

čeština, slovenština, ukrajinština, maďarština, vietnamština, ruština

Stáhněte si ukázku závěrečné zprávy zdarma!

Více informací o administraci, hodnocení a interpretaci naleznete v manuálu RT
ZDE