Týdny duševního zdraví

Zhruba jednu třetinu našeho života věnujeme volnému času, druhou třetinu spánku a třetí práci. Problémy, v jedné z uvedených oblastí mohou mít negativní dopad na zbývající dvě. Proto stojí za to neotálet a říct si o pomoc dříve, než vás problémy zahltí.

Slogan
22+
let zkušeností
8
poboček
60+
konzultantů
50+
zemí, kam dodáváme
5000+
korporátních klientů
15+
jazyků

Aktuálně probíhají týdny duševního zdraví. Jde o osvětovou akci, která tuto tematiku přibližuje, protože s psychickými problémy se v dnešní době stále pojí řada mýtů a stigmat. Téma dušení pohody se týká každého z nás, a to nejenom v osobním, ale i pracovním životě. V pracovním prostředí toto téma získává v posledních letech na důležitosti a zaměstnavatelé hledají cesty, jak svým zaměstnancům poskytnout v této oblasti dostatečnou podporu. Jednou z možností je například Employee Assistance Program, který funguje jako pomyslná „záchranná síť” ve chvílích, kdy zaměstnanec čelí náročné životní situaci. V takovým situacích je mu k dispozici nejenom psychologické nebo krizové poradenství, ale třeba i právník, sociální pracovník nebo finanční a dluhový poradce. V rámci pracovního benefitu jsou zaměstnancům tito odborníci dostupní zdarma a prakticky okamžitě.

Napište si o více informací o Employee Assistance Programu!
Kontaktujte nás!

(Ne)psycholog aneb lepší žádná rada než ta nevyžádaná či špatná

Život je pestrou paletou zážitků, které různě vstupují do našeho života a prolínají se všemi jeho oblastmi. Rodina, vztahy, práce, přátelé, volnočasové aktivity. Některé životní události jsou příjemné a hezké a někdy prožíváme pocity vnitřní nepohody. V takových případech můžeme aktivně vyhledat podporu. Typicky a velmi často se můžeme s našimi starostmi a obtížemi svěřovat našim známým a přátelům – máme vytvořený vztah a může převládat pocit, že se nám zvládnou porozumět, vyslechnout nás a třeba nám i dobře poradit. Sdílení s přáteli je bezesporu podstatnou složkou budování vztahu, ale v momentech, kdy potřebujeme pomoc, je dobré zvážit spolupráci i s kvalifikovaným odborníkem. 

Na jedné straně můžeme od našich blízkých očekávat, že nás dobře znají, a tedy nám dokážou kvalitně pomoci. Takový předpoklad však náš vztah může někdy i naopak poškodit. Naši přátelé pro nás mohou být „vrbami“, ale nejde ani o psychoterapeuty ani o psychology. Někdy stojí za to podívat se na své téma s někým, kdo má nadhled nad situací a není propojen s těmi, koho se naše téma týká. 

Na druhé straně se můžeme setkávat s lidmi, kteří nebudou váhat a stavět se do role odborníků na náš život a sypat z rukávu „dobře míněné rady“. Lidé mají tendenci se stavět do role „psychologů“ – amatérů, zvláště pokud mají pocit, že situaci také zažili nebo nás dobře znají a „logicky“ tedy ví, co je pro nás dobré a co přesně potřebujeme – a někdy jde skutečně jen o jejich pocit. 

Víte, že EAP od Assessment Systems se zabývá i tématy sociálního poradenství? Zaměstnancům našich klientů dokážeme pomoci s aktuálními tématy jako jsou drahé energie – kam se obrátit když oni nebo jejich příbuzní potřebují pomoc, a co je to zmiňovaný příspěvek rodinám na bydlení.

V komunikaci k nám takoví lidé mohou mít tendenci zaujímat dominantní roli a snažit se nám „dobře poradit“. Všimněme si, že v jejich komunikaci jsou často jasně formulované hypotézy a předpoklady o nás samotných, interpretace našeho chování a velmi jasně definované důsledky našeho chování. Mohou našemu chování či chování druhých připisovat skryté významy a v další úrovni se začnou „vracet do dětství“ nebo své předpoklady a vhledy odkazovat na svou „vrozenou schopnost“ rozumět druhým lidem. 

Takové chování se nazývá „psychologizování“ – které můžeme mimo jiné popsat jako dávání nevyžádaných rad, stavění se do role experta na život druhých, interpretování chování bez hlubšího porozumění situace a dalšího kontextu. Člověk, který nás psychologizuje se nás nemá tendenci ptát na to, co potřebujeme, ale předkládat nám „řešení“ bez ověření toho, zdali je pro nás takové řešení užitečné nebo nikoliv. Člověk, který se staví do role odborníka na životy druhých může mít tendenci narušovat vztahy s druhými lidmi přes svou zdánlivou představu, že dokáže rozumět druhým lidem a velmi často si své „schopnosti“ potvrzuje větami typu: „lidé se mi často chodili svěřovat; já byl/a vždycky pro druhé vrba, tohle dobře znám“. Jestli se nám druzí svěřují, nemusí být předpokladem, že dokážeme poradit druhým. Psychologizování může být za určitých okolností vnímáno až jako forma manipulace. Pokud s námi náš „známý-pacient“ nesouhlasí, vždycky mu můžeme „vyčíst“ nedostatek sebereflexe. 

Přátelé a blízcí mohou fungovat jako skvělá síť při řešení nepříjemností v životě, ale je dobré mít na paměti, že blízký člověk není kvalifikovaný odborník. Koneckonců se zlomenou rukou bychom také nešli za člověkem, kterého baví lidské tělo a dokáže pojmenovávat všechny kosti v těle. Psychické obtíže jsou mnohem méně hmatatelné, a proto jim nemusíme přikládat takovou důležitost, ale dopady špatné péče o duševní zdraví mohou mít nepříjemné či dokonce poškozující důsledky. 

Program Employee Assistance přinese vaší společnosti snížení nákladů a zvýšení produktivity práce tím, že pomůže vašim zaměstnancům vyřešit jejich problémy. EAP je vždy koncipován na míru potřebám vaší organizace.

Víte, že…

1

Psychologická oblast

Víte, že často stačí jediná konzultace s psychologem, aby se Vám významně ulevilo?

 

2

Sociální oblast

Víte, že EAP od Assessment Systems se zabývá i tématy sociálního poradenství? Zaměstnancům našich klientů dokážeme pomoci s aktuálními tématy jako jsou drahé energie – kam se obrátit když oni nebo jejich příbuzní potřebují pomoc, a co je to zmiňovaný příspěvek rodinám na bydlení?

3

Finanční oblast

Víte, že od 1. září do 30. listopadu 2022 opět probíhá tzv. Milostivé léto? Díky němu lze snadněji řešit dluhy vůči veřejnoprávním subjektům, např. zdravotním pojišťovnám.

 

4

Právní oblast

Víte, že když druhá strana nepřebírá poštu, a potřebujete prokázat, co jste jí sdělovali, pošlete dopis s dodejkou a až se vám vrátí, nerozlepujte jej – jinak neprokážete, co bylo v obálce.

EAP je jedním ze způsobů řešení problémů Vašich zaměstnanců. Nabízí pomoc nejenom v oblasti duševního zdraví, ale i právních, sociálních nebo finančních otázek.
Kontaktujte nás