Development centrum

Development centrum (DC) je velmi spolehlivá moderní metoda, která slouží ke zmapování kompetencí Vašich zaměstnanců a nastavení plánů jejich dalšího rozvoje.

Slogan

Jak development cetrum funguje?

Development centrum je jedna z nejspolehlivějších metod pro odhalení potenciálu zaměstnanců, či například pro výběr účastníků Talent programu. Pro klienty realizujeme nejčastěji jedno či dvoudenní programy. V jejich průběhu účastníci prochází řadou individuálních a skupinových situací (modelové situace, případové studie, profesní psychodiagnostika apod.), které svojí povahou odpovídají kompetencím potřebným pro úspěch na dané pozici a v dané organizaci. Zpětná vazba je nedílnou součástí celého procesu a pomáhá ukotvit silné a rozvojové stránky účastníků.

Jak development centrum pomůže vám a vašim zaměstnancům?

  • Přinese spolehlivé a relevantní informace o silných stránkách Vašich zaměstnanců a jejich oblastí k rozvoji, které byste jiným způsobem nezjistili.
  • Umožní vhodně zaměřit další rozvojové aktivity (tréninky, koučování, mentoring) na ty oblasti, které zaměstnanci skutečně potřebují rozvíjet, a výrazně tak zvýší efektivitu investic vynaložených na rozvoj.
  • Poskytne možnost srovnání účastníků mezi sebou.
  • Umožní účastníkům učit se nápodobou (účastníci často hodnotí DC jako užitečnou rozvojovou zkušenost).
  • Zvýší kompetence interních hodnotitelů.
  • DC bude vnímáno ve Vaší firmě jako férová a spolehlivá metoda rozhodování v personální oblasti.

CO JE TYPICKÉ PRO NÁŠ PŘÍSTUP?

Komplexnost: Věnujeme se celému procesu – pomáháme klientům definovat sledované kompetence, připravujeme vhodnou formu interní komunikace, navrhujeme design a realizujeme DC včetně individuální zpětné vazby účastníkům, pomáháme s návrhem formy i obsahu individuálních rozvojových plánů.

Pečlivá analýza potřeb zadavatele: Před každou realizací DC zodpovědně zkoumáme cíle a smysl projektu, všechny okolnosti realizace, kompetence potřebné pro vykonávání dané pozice v dané firmě, představu zadavatele o vhodném designu DC apod.

Odbornost: Při realizacích DC využíváme týmy zkušených a profesionálních facilitátorů, hodnotitelů, v případě potřeby i herců.

Specifičnost a zacílenost aktivit: Jednotlivé aktivity vždy „šijeme na míru“ pozici a společnosti. Využíváme aktivit, které nejlépe mapují dané kompetence. Pro klienty připravujeme situace, které věrně kopírují pracovní činnosti účastníků, např. „jeden den v reálném životě“. Dokážeme zároveň připravit DC, které využívá analogie, např. „jeden den v Himalájích“.

Chcete vědět víc?
Kontaktujte nás