Test numerického usuzování (NRT)

Posuďte svou vlastní numerickou inteligenci nebo numerickou inteligenci kandidáta. Zažádejte si o zkušební login a začněte ihned.

Co měří NRT?

NRT je testem numerické inteligence, která se projevuje ve schopnosti porozumět kvantitativním pojmům a ve schopnosti manipulovat numerickými symboly. Lidé s vysokou mírou numerické inteligence dobře rozumí základním matematickým principům, jsou schopni efektivně manipulovat s čísly a dokážou toho využívat při řešení praktických problémů, které v sobě v nějaké podobě zahrnují čísla a/nebo vztahy mezi nimi.

Pro koho je test NRT vhodný?

Numerická inteligence je klíčová na všech pozicích, kde člověk musí běžně řešit numerické problémy a pravidelně činit rozhodnutí na základě informací, které mají numerickou povahu (jako je např. pozice finančního poradce, prodejce, finančního manažera, účetního, datového analytika apod.).

Co se skrývá za testem NRT?

NRT zjišťuje úroveň numerické inteligence prostřednictvím 16 úloh, v rámci nichž je úkolem testované osoby pochopit zadání úkolu, vyčíst z grafu a/nebo tabulky potřebné informace a potom tyto informace použít způsobem, který jí umožní odpovědět na položenou otázku. Test předpokládá pouze znalost čtyř základních aritmetických operací (+, -, *, /) a porozumění několika základním matematickým pojmům jako jsou např. procenta nebo poměr hodnot. Hlavní rozdíl ve výkonu testovaných osob v testu NRT je dán především efektivitou, s níž dokážou pochopit matematickou podstatu zadaného úkolu, vyčíst klíčové informace z prezentované tabulky a/nebo grafu a identifikovat a následně i provést tu správnou posloupnost matematických operací.

Jak test numerického usuzování funguje?

1

Testování z domova nebo za kontrolovaných testovacích podmínek. Dostupnost v 10+ jazycích (čeština, angličtina, maďarština, polština, ruština, srbochorvatština, slovenština atd.).


2

Test je administrován formou on-line přes uživatelsky přívětivé rozhraní. NRT sestává z 16 numerických úloh s celkovým časovým limitem 26 minut.


3

K dispozici je automaticky generovaná zpráva pro testovaného i pro uživatele testu. Výsledky testování jsou srovnávány s lokálním nebo mezinárodním normovým vzorkem.


Ukázková úloha

Úkolem testované osoby je analyzovat numerická data prezentovaná v tabulce a/nebo grafu, přečíst si otázku a nakonec vybrat jednu správnou odpověď z osmi nabízených možností (a-h). Pro výpočty může testovaná osoba použít svou vlastní kalkulačku, případně papír a tužku. V případě, že testovaná osoba nemá tyto pomůcky k dispozici, může využít jejich elektronickou verzi, která je součástí online testovací platformy.

Jak může NRT pomoci Vaší organizaci a zaměstnancům?

1

Výběr nových zaměstnanců

NRT je nejužitečnější tehdy, když chcete u externího nebo interního kandidáta odhadnout úroveň efektivity, s níž dokáže řešit numerické problémy, které jsou důležitou součástí práce, o kterou se uchází.

2

Cílová skupina

NRT je vhodný pro pozice, které předpokládají schopnost analýzy a interpretace numerických dat při práci s rozpočtem, ekonomickými indikátory, obchodními plány, účetními systémy apod. (jedná se např. o pracovní pozice finančního poradce, obchodního zástupce, finančního manažera, účetního, datového analytika apod.).

3

Zvyšování úspěšnosti zaměstnanců

Zohlednění výstupů z testu NRT v rámci výběrového procesu zvyšuje pravděpodobnost, že vybraní jedinci budou úspěšní na pracovních pozicích, které předpokládají schopnost řešit numerické problémy.